• Home
  • Selektywna zbiórka odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI

Jednym z profili działalności firmy Sortex jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w postaci folii, papieru oraz odzieży i tekstyliów. Odpady te zamiast trafiać do przydrożnych rowów lub lasów zostają zebrane, przesortowane i docelowo przetworzone.