• Home
  • Informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest _SORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 51, w 32-620 Brzeszcze , tel.:322121321, adres e-mail: pphusortex@interia.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: _Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom i państwom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.